Map Stone

FATIMA CLAIR szlif

Wapienie – skały osadowe składające się z węglanu wapnia, zwykle w postaci kalcytu. Mogą zawierać także domieszki: dolomitu, kwarcu, glaukonitu, pirytu lub minerałów ilastych. Barwa najczęściej biała, żółtawa, szara, niekiedy czerwonawa, różowa, zielonkawa lub brunatna. Ze względu na wielkość ziaren wapiennych budujących skałę rozróżnia się: wapienie mikrytowe (drobnoziarniste) i wapienie sparytowe (gruboziarniste). Wapienie stosuje się z reguły we wnętrzach (są wyjątki, które można stosować na zewnątrz) na: posadzkach, ścianach, kominkach, parapetach itp.

DOSTĘPNE WYMIARY

Płytki 40/40/2 cm szlif

Cokoły 40/7/1,5 cm szlif

Beltraline Płytki kalibrowane 40/40/1,5 cm - szlif

Beltraline Płytki 40/60/1,5 cm szlif

Beltralinea Pasy 7/1,5 szlif

Beltralinea Pasy 14/1,5 szlif