Map Stone

CREME DO MOS szlif

Wapienie – skały osadowe składające się z węglanu wapnia, zwykle w postaci kalcytu. Mogą zawierać także domieszki: dolomitu, kwarcu, glaukonitu, pirytu lub minerałów ilastych. Barwa najczęściej biała, żółtawa, szara, niekiedy czerwonawa, różowa, zielonkawa lub brunatna. Ze względu na wielkość ziaren wapiennych budujących skałę rozróżnia się: wapienie mikrytowe (drobnoziarniste) i wapienie sparytowe (gruboziarniste). Wapienie stosuje się z reguły we wnętrzach (są wyjątki, które można stosować na zewnątrz) na: posadzkach, ścianach, kominkach, parapetach itp.

DOSTĘPNE WYMIARY

Pasy różnej długości 30 - 2 cm szlif (*)

Płytki 40/40/2 cm szlif

Płytki 50/50/2 cm szlif (*)

Cokoły 7/1,5 cm szlif (*)

Cokoły 40/7/1,5 cm szlif (*)

Cokoły 50 - 60 /7/1,5 cm szlif (*)