Map Stone

BIANCO CAPRI

Wapienie – skały osadowe składające się z węglanu wapnia, zwykle w postaci kalcytu. Mogą zawierać takżedomieszki: dolomitu, kwarcu, glaukonitu, pirytu lub minerałów ilastych. Barwa najczęściej biała, żółtawa, szara, niekiedy czerwonawa, różowa, zielonkawa lub brunatna. Ze względu na wielkość ziaren wapiennych budujących skałę rozróżnia się: wapienie mikrytowe (drobnoziarniste) i wapienie sparytowe (gruboziarniste). Wapienie stosuje się z reguły we wnętrzach (są wyjątki, które można stosować na zewnątrz) na: posadzkach, ścianach, kominkach, parapetach itp.

DOSTĘPNE WYMIARY

Płytki 30/30/2 cm

Plytki 30/60/2 cm

Płytki 40/40/2 cm

Płytki 60/60/2 cm

Elementy cięte na wymiar 2 i 3 cm